dolfijnvakanties informatie
Klik op het onderwerp om te lezen
Zekerheid en veiligheid
Als je bij Dolfijn een reis boekt, mag je er vanuit gaan dat wij er alles aan zullen doen om jouw vakantie goed te regelen. Maar je boekt niet alleen bij een organisatie waar heel ervaren en gedreven mensen werken, we bieden je ook een aantal zekerheden:
 • Wij doen ons best om de reissommen zo laag mogelijk te houden. Dolfijn is een stichting zonder winstbejag. We houden de kosten zo laag mogelijk, maar moeten helaas wel alle kosten zoals de kosten voor het selecteren, trainen en inzetten van onze begeleiders en onze kantoorkosten doorberekenen in de reissom.
 • Wij werken samen met bekende en betrouwbare partners zoals, Corendon, De Jong Intra Vakanties, Landal, Oad, Mabi mobility autoverhuur, Roompot en Westland Advies. Reizen die wij niet inkopen bij touroperators, voeren we in samenwerking met partners uit met wie we al jaren samenwerken.
 • In de prijs is een reisongevallen en -bagageverzekering inbegrepen. Zo ben je altijd goed verzekerd. De voorwaarden lees je in de reisgids en natuurlijk ook elders op deze website. Daar lees je ook dat er altijd een eigen risico van € 50,- geldt. Wij sluiten voor onze reizigers en reisbegeleiders een reisverzekering af bij een derde partij. Dit is altijd een bekende en gerenomeerder verzekeraar.
Dolfijn is aangesloten bij:

anvr ANVR
Stichting Dolfijn Vakanties (KvK Haaglanden 27172691) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website en in onze reisgids worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (pdf) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor de Algemene Voorwaarden van Dolfijn Vakanties. Op het aanmeldingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie. 
ANVR=Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemeningen
Dolfijn Vakanties is door de ANVR gecertificeerd. 
Klik HIER anvrvoor het ANVR-certificaat.

calamiteitenfonds Calamiteitenfonds
Stichting Dolfijn Vakanties (kvk. 27172691) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.
De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat je als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
 • (een deel van) je reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij je vervroegd moeten repatriëren.”
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie leest u op site van Calamiteitenfonds.

sgr SGR
Stichting Garantiefonds Reisgelden
Stichting Dolfijn Vakanties (kvknr. 27172691) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
 
Veiligheid
Alle Dolfijnbegeleiders worden tijdens een bijeenkomst nieuwe begeleiders bevraagd en beoordeeld. Dit gaat d.m.v. een persoonlijk gesprek en een aantal groepsgesprekken geleid door een of meer van onze ‘selectors’.
Van alle Dolfijnbegeleiders die een reis doen, hebben wij een Verklaring Omtrent Gedrag. Deze VOG is bij Dolfijn 5 jaar geldig, daarna wordt een nieuwe VOG aangevraagd. Het overleggen van een VOG is een voorwaarde om opgenomen te worden in het Vrijwilligersbestand. Ook Dolfijn medewerkers (ons kantoorteam) en bestuursleden hebben bij aantreden een VOG moeten inleveren.
Begeleiders beoordelen elkaars functioneren na afloop van de reis.
Dolfijn heeft een preventie- en integriteitsbeleid. Dit beleid beschrijft de gedragsregels en alle inspanningen die Dolfijn doet om grensoverschrijdend gedrag en (seksuele) intimidatie te voorkomen en hoe er mee om te gaan al er dit gedrag toch voorkomt.
Een onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid is de regeling ‘de Omgangsregels’ die onderdeel is van de vrijwilligersverklaring die door alle Dolfijnbegeleiders ondertekend is/wordt.  
Daarnaast heeft Dolfijn een vertrouwenscontactpersoon en 2 vertrouwenscontactpersonen. Op onze contactpagina zie je de contactgegevens van onze vertrouwenscontactpersonen. Zij kunnen je eventueel en zo nodig doorverwijzen naar de vertrouwenscontactpersoon.

Vrijwilligersregeling Omgangsregels  Dolfijn Vakanties

Algemeen

Vrijwilligers dienen zich te gedragen naar de Kernwaarden van Dolfijn. Discriminatie, betutteling, onheus bejegenen zijn verboden.
Reizigers moeten met respect behandeld worden en de mogelijkheid krijgen hun eigen ‘kennen en kunnen’ te gebruiken.

Dolfijn is er voor iedereen
Dolfijn respecteert alle religies en levensovertuigingen zolang zij gebaseerd zijn op wederzijds respect. Voor gezamenlijke maaltijden vraagt de vrijwilliger een moment stilte voor reizigers en/of vrijwilligers die daar behoefte aan hebben. Als blijkt dat niemand daar gebruik van maakt, vraagt de vrijwilliger of het goed is de verdere maaltijden zonder moment van stilte te beginnen.
Uitingen van religie moeten passen binnen de reis, het programma en de algemeen geldende regels.

Lichamelijk contact
Beperk lichamelijk contact tot alleen noodzakelijk en beperk de risico’s tot klachten over lichamelijk contact. Bij sommige reizigers moeten hand- en spandiensten verricht worden waarbij lichamelijk contact onvermijdbaar is. Denk hierbij aan licht verzorgend werk, arm geven en andere hulp.
Als het gaat om zaken waarbij de reiziger (deels) bloot is, beperk dit dan tot het hoogstnoodzakelijke lichamelijk contact. Wissel deze werkzaamheden zo mogelijk af tussen teamleden als daartoe aanleiding is. Bedenk aan de andere kant dat reizigers die dit soort hulp nodig hebben (haar wassen, rug wassen, afdrogen) thuis ook gewend zijn geholpen te worden.

Dolfijn heeft voor wat betreft lichamelijke verzorging grenzen:
 • wij wassen reizigers niet (‘de hand gaat niet in de washand’);
 • wij tillen reizigers niet (op een klein aantal reizen mag een reiziger mee die een rolstoel gebruikt, maar reizigers mogen niet rolstoelafhankelijk zijn);
 • hand- en spandiensten zijn toegestaan, dus haar wassen, insmeren, afdrogen, veter strikken e.d.
 • insmeren (zalven) doen wij, maar: reiziger moet zelf latex of plastic handschoentjes mee nemen en wij smeren niet: in de bilnaad, in de liezen, in de schaamstreek/op schaamdelen en onder borsten.
De andere vorm van voorkomend lichamelijk contact is het sociaal lichamelijk contact zoals: een arm geven bij het lopen, knuffelen, duwtje om bijv. in de bus te komen, arm om iemand heen slaan enz.

Een deel van onze reizigers heeft een lage of geen drempel als het gaat om sociaal lichamelijk contact met anderen, maar er zijn ook reizigers die niet aangeraakt willen worden.

Het is erg persoonlijk hoe mensen lichamelijk contact ervaren, vrijwilligers dienen daar rekening mee te houden. Ongewenst lichamelijk contact is verboden, niet noodzakelijk lichamelijk contact is af te raden zodra daar een risico van verkeerd begrijpen of verwachtingen wekken aan kleeft.
Reizigers die een lage drempel hebben m.b.t. lichamelijk contact (knuffelen, kusjes geven) moeten door vrijwilligers op een sympathieke manier gewezen worden op de grens van de vrijwilliger.
De vrijwilliger dient zeer terughoudend te zijn bij o.a:
 • nachtzoentjes;
 • knuffelen;
 • lichamelijk contact met een reiziger in badkleding of ondergoed;
 • lichamelijk contact met een reiziger die herhaaldelijk lichamelijk contact zoekt.
Als vrijwilliger geef je duidelijk een grens aan. Zaken die jou opvallen of dwars zitten, bespreek je direct met een van de teamleden. Bijzonderheden meld je bij Dolfijn (bij urgente zaken direct bij niet urgente zaken na afloop van de reis).

Lichamelijk contact, uitspraken, insinuaties of andere uitingen met een mogelijk seksuele lading of die (in redelijkheid) als zodanig uitgelegd kunnen worden, zijn vanuit vrijwilligers strikt verboden.
Als reizigers op deze manier een seksuele bedoeling laten blijken, moeten zij daarop aangesproken worden.

Alle reisbegeleiders hebben (toegang tot) een (digitaal) Handboek waar verder ingegaan wordt op o.a. ‘Respectvolle bejegening’, ‘Lichamelijk contact’, ‘Verliefdheid’ en ‘Seksualiteit en Seks’.

Tot slot wordt ook op trainingen ingegaan op de omgang en grenzen.
Privacy bij Dolfijn
Dolfijn Vakanties vindt het goed omgaan met jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Hieronder lees je wat wij doen met jouw gegevens, hoe we ze verwerken, hoe lang we ze bewaren en met wie wij ze delen. 
Dolfijn heeft op 13-4-2023 het vernieuwde AVG OK vignet gekregen, wat dit inhoudt, kun je lezen door op het logo van AVG OK te klikken onderaan deze pagina (in de 'footer').
Als we het hieronder hebben over 'verwijderen' bedoelen we daarmee: papieren gegevens vernietigen (via een erkend bedrijf) en digitale gegevens deleten (verwijderen).

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. 
Dolfijn (officieel: Stichting Dolfijn Vakanties) is de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Bij ‘contact’ vind je onze contactgegevens. 
Bij de verwerking, opslaan, delen enz. van persoonsgegevens houden wij ons aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In deze wet staat dat wij jouw gegevens veilig moeten bewaren, wanneer we ze mogen delen, hoe we er voorzichtig mee om moeten gaan en wanneer we ze moeten verwijderen. Verder zijn we verplicht je te melden hoe wij met de gegevens omgaan en dat doen we hieronder graag. Meer over de AVG is te lezen op de site van Autoriteit Persoonsgegevens. 

Ons systeem
Op het kantoor van Dolfijn werken wij ‘in de cloud’ dat houdt in dat alle computers op ons kantoor aangesloten zijn op een netwerk dat buiten ons kantoor ligt. Zo worden de gegevens veilig opgeslagen en zijn ook beter beveiligd tegen bijv. stroomstoringen, brand enz. Er worden regelmatig updates geïnstalleerd, back-ups gemaakt en natuurlijk zijn virusscanners actief.
Alle medewerkers op kantoor hebben een eigen inlognaam en wachtwoord dat regelmatig verandert. Iedereen die bij Dolfijn komt werken of vrijwillig reisbegeleider wordt, ondertekent een geheimhoudingsverklaring. Dat wil zeggen dat zij geen gegevens mogen delen met anderen die niets met deze gegevens te maken hebben. 
De gegevens die voor de reisbegeleiding voor de reisvoorbereiding of -uitvoering van toepassing zijn, worden op een beveiligde portal gezet. Dat is een internetsite waar alleen de medewerkers van Dolfijn en de begeleiders van die specifieke reis op kunnen kijken via een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord. Na 8 weken na de terugkomst van de reis worden alle gegevens van de reis automatisch van de portal verwijderd en moeten gedownloade gegevens door de begeleiding verwijderd worden en eventuele gegevens op papier teruggestuurd worden naar Dolfijn. Dolfijn zorgt eenmaal per jaar voor vernietiging van persoonlijke gegevens die op papier staan. Persoonsgegevens die op papier staan, worden tot het moment van vernietiging in afgesloten ruimtes bewaard. 
Persoonsgegevens of privacy-gevoelige gegevens
Persoonsgegevens worden ook wel eens privacy-gevoelige gegevens genoemd, maar wat zijn dat eigenlijk? De autoriteit persoonsgegevens die daarover gaat, beschrijft het zo:
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geeft aan dat een persoonsgegeven alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is.
Dat betekent eigenlijk dat een persoonsgegeven informatie is die wat over jou vertelt of met jou te maken heeft. Sommige van die gegevens hebben wij nodig voor het boeken en de uitvoering van de reizen, het toesturen van informatie e.d. Die gegevens verwerken, bewaren en delen wij zo nodig.
Daarbij geldt bij Dolfijn dat we ons zoveel mogelijk beperken tot het opslaan, bewaren en delen van gegevens die echt nodig zijn voor de uitvoering van de reizen. Je zult begrijpen dat we geen vliegticket voor je kunnen boeken als we niet je naam en geboortedatum hebben enz. Vandaar dat we op ons aanmeldingsformulier allerlei gegevens vragen. 

Wanneer verwerken en/of bewaren wij persoonsgegevens?
 • bij het aanvragen van een reisgids of papieren aanmeldingsformulier
 • bij het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief
 • bij het boeken van een reis
 • bij contacten via e-mail
 • bij het maken van een offerte of specificatie
 • bij het verwerken van een PGB aanvraag
 • bij het helpen met of zelf aanvragen van visa en andere nodige documenten
Welke persoonsgegevens verwerken/bewaren wij, waarom, hoe lang en met wie worden ze gedeeld?
Wanneer: bij het aanvragen van een reisgids.
Wat: geslacht, voorletter(s), naam, adres, postcode en woonplaats. 
Waarom: voor het verzenden van een reisgids. 
Bewaartermijn: de gegevens worden na 5 jaar verwijderd, tenzij je je zelf al eerder hebt afgemeld of jouw gegevens omgezet zijn naar het 'reizigersbestand'. 
Gedeeld met: deze gegevens worden gedeeld met de verzender van de reisgids*.

Wanneer: bij het aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.
Wat: e-mailadres, roepnaam, achternaam.
Waarom: voor het versturen van de nieuwsbrief. 
Bewaartermijn: de gegevens worden bewaard totdat je je zelf afmeldt of bij melding (door wettig vertegenwoordiger) van overlijden. Afmelden voor de digitale nieuwsbrief kan met de knop ‘afmelden’ onderaan de nieuwsbrief. Ook Dolfijn kan jouw inschrijving verwijderen.
Gedeeld met: deze gegevens worden gedeeld met: de beheerder van de digitale nieuwsbrief*.

Wanneer: bij het aanmelden voor een reis, dagtocht of andere door Dolfijn georganiseerde activiteit.
Wat: geslacht, naamsgegevens, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen (van jou en je contactperso(o)n(en) en financieel vertegenwoordiger)  eventueel factuuradres, gegevens m.b.t. je gezondheid (ziekten, medicatie, mobiliteit), gedrag en zelfstandigheid, IBAN, andere bijzonderheden die van belang zijn voor de uitvoering van de reis, eventueel naam en telefoonnummer van je huisarts of specialist.
Bij reizen waarvoor Dolfijn voor jou een visum aanvraagt, vragen we ook paspoortgegevens. Stuur ons nooit ongevraagd een kopie van je paspoort! 
Waarom: Deze gegevens hebben we nodig voor het bij derden boeken van de reis, voorbereiden, uitvoeren en afwikkelen van de reis, voor het toesturen van reisinformatie en de facturatie en het eventueel aanvragen van een visum. 
Bewaartermijn: Deze gegevens worden bewaard tot maximaal 5 jaar nadat je je laatste reis bij ons gedaan hebt, daarna vragen wij je of je nog in ons bestand wilt blijven. Natuurlijk verwijderen wij ook jouw gegevens op jouw verzoek of als wij besluiten dat je niet langer bij ons kunt reizen. In die gevallen bewaren wij voor statistische doeleinden: jouw naam, geboortedatum en de reizen die je bij ons geboekt hebt met eventuele opmerkingen van de reisbegeleiding. Je kunt deze gegevens definitief laten verwijderen door een verzoek tot verwijdering op basis van recht op vergetelheid  te doen. 
Gedeeld met: Alleen de noodzakelijke gegevens worden zo nodig gedeeld met: reisbegeleiding, touroperators*, accommodatieverstrekkers*, vervoerders*, verzekeraars*, hulpdiensten*.

Bij het boeken van een reis ben je verplicht om relevante gegevens aan ons te geven. Dat houdt in dat je het aanmeldingsformulier volledig en naar waarheid in moet vullen. Dit is een voorwaarde voor ons om de reis goed voor te bereiden en uit te voeren. Dolfijn behoudt zich het recht voor om je niet te boeken bij gebrek aan gegevens.
Papieren aanmeldingsformulieren worden gedigitaliseerd en opgeslagen. De papieren versie wordt na digitalisering vernietigd door een gecertificeerd archiefvernietigingsbedrijf. De gedigitaliseerde aanmeldingsformulieren worden max. 3 jaar na uitvoering van de reis uit ons systeem verwijderd. Meestal ‘deleten’ wij alle aanmeldingsformulieren al na 1 jaar. Dit geldt ook voor de formulieren Actuele Informatie. 

Wie hebben er toegang tot jouw persoonlijke gegevens?
 • de Dolfijnmedewerkers, afhankelijk van hun functie hebben zij toegang tot (een deel van) jouw door ons opgeslagen/bewaarde gegevens
 • de Dolfijn reisbegeleiders hebben tijdelijk toegang tot de gegevens die van belang zijn voor de reis die zij begeleiden
 • de beheerder van de voor Dolfijn ontwikkelde software en de cloudprovider*
*=deze organisaties hebben allen een privacyreglement waarin staat dat ze jouw gegevens niet delen met anderen of wij hebben een verwerkingsovereenkomst met hen afgesloten waarin dit geregeld is. 

Jouw rechten volgens de AVG
De gegevens die je aan ons geeft, zijn van jou en daarom heb je ook rechten als het gaat om de verwerking van die gegevens.
Hieronder staan jouw rechten en de gevolgen daarvan:
 • Recht: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Gevolg: mogelijk kunnen wij dan niet voldoende gegevens verwerken om jouw reis uit te voeren en kun je niet met ons reizen
 • Recht: je kunt persoonsgegevens die niet kloppen laten veranderen. Als je een wettig vertegenwoordiger hebt, kunnen wij eerst overleg met hem/haar plegen of jij die veranderingen wel zelf mag doen.
 • Gevolg: een verandering kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis of zelfs leiden tot het annuleren van de reis 
 • Recht: je kunt jouw gegevens of delen daarvan laten verwijderen. Als je een wettig vertegenwoordiger hebt, kunnen wij eerst overleg met hem/haar plegen of jij die veranderingen wel zelf mag doen.
 • Gevolg: een verandering kan gevolgen hebben voor de uitvoering van de reis of zelfs leiden tot het annuleren van de reis
 • Recht: je hebt recht tot inzage. Dat houdt in dat je aan ons kunt vragen wat wij van jou aan persoonsgegevens hebben opgeslagen. Je ontvangt dan van ons via e-mail een overzicht van de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Als in die persoonsgegevens ook persoonsgegevens van anderen voorkomen, worden deze niet weergegeven.
 • Gevolg: geen
 • Recht op Vergetelheid: je hebt het recht om al jouw gegevens uit ons systeem te laten verwijderen. Hiervoor moet wel een geldige reden zijn. Wat dit recht inhoudt lees je op de site Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat als het toch misgaat?
Als blijkt dat er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, toch wat misgaat en er bijv. persoonsgegevens bij mensen of organisaties terecht gekomen zijn die daar geen toegang tot zouden moeten hebben, dan heet dat een ‘datalek’. Zo’n datalek wordt dan door Dolfijn direct gemeld bij het Meldloket Datalekken Autoriteit Persoonsgegevens en er worden direct maatregelen genomen om de persoonsgegevens alsnog veilig te stellen en om herhaling te voorkomen. De mensen van wie de persoonsgegevens ‘gelekt’ zijn, worden ingelicht. 

Cookies
Stichting Dolfijn Vakanties maakt GEEN gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst wanneer je een website raadpleegt. Dolfijn gebruikt geen cookies; wat merk je daarvan? Wij maken geen gebruik van cookies. Dit betekent bijvoorbeeld dat als je begint met het invullen van een boekingsformulier en je sluit daarna je computer af, je een andere keer opnieuw moet beginnen met het formulier invullen. Klik HIER voor ons cookiebeleid.

Vragen?
Met vragen over ons privacybeleid kun je ons bellen op 0174-293369 of mailen naar info@dolfijnvakanties.nl. Dat geldt natuurlijk ook als je een klacht hebt hierover. Als we er samen niet uitkomen, dan kun je altijd nog een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Informatie hierover lees je hier. Je kunt ook bellen met 088-11805250.
Het Dolfijn AVG Verwerkingsregister sturen wij op verzoek toe. Binnen Dolfijn Vakanties ziet Eddy Belet toe op de naleving van de regels.

Wijzigingen
Dit privacyreglement is voor het laatst gewijzigd op 07-04-2022 en kan door ons, zonder melding, tussentijds aangepast worden. 

 
Reisverzekering
Als je een reis bij Dolfijn boekt, zit in de reissom automatisch een verplichte reisverzekering inbegrepen. Die hoef je dus niet apart af te sluiten en te betalen. Als je zelf al een reisverzekering hebt, dan geldt op onze reizen onze reisverzekering. 
Wij doen dat omdat onze reisverzekering speciale voorwaarden heeft die te maken hebben met het bijzondere karakter van onze reizen en het feit dat er begeleiding mee gaat. 
Als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis komt, dan krijg je natuurlijk bijstand van onze begeleiders. In Nederland is dat 24 uur en in het buitenland 48 uur. Als het dan nodig is dat er iemand naar je toe komt om bij jou te zijn en de verzekering keurt dat goed, dan betaalt de verzekering die kosten.
Reizigers met een eigen (doorlopende) reisverzekering krijgen geen korting. Zij mogen bij een eventuele schade wel zelf kiezen of zij de claim bij hun eigen verzekeraar indienen of bij de verzekering die via Dolfijn loopt. Schades mogen bij één verzekeraar ingediend worden.
 
Je hoeft je dus geen zorgen te maken over de reisverzekering, hoewel er natuurlijk wel regels zijn. Die regels staan hieronder. Dat is misschien in moeilijke taal, maar we moeten ze zo bekend maken. 
 
Een verplichte reisbagage- en ongevallenverzekering is bij de reissom inbegrepen. Dit heeft te maken met de bijzondere voorwaarden voor o.a. vergoeding van bijstand bij calamiteiten. Dolfijn sluit deze verzekering voor je af bij een derde partij.
Alle verzekeringskwesties die tijdens de reis voorkomen, moeten tijdens de reis aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Bij verlies of diefstal moet ter plaatse aangifte gedaan worden. Meldingen zonder aangifte en/of met een schadebedrag onder de € 50,- kunnen wij niet in behandeling nemen. Als schade na de reis geconstateerd wordt, moet direct contact met Dolfijn opgenomen worden.
Medische kosten voor bijv. doktersbezoek, medicijnen e.d. die door Dolfijn zijn voorgeschoten, worden door Dolfijn na afloop van de reis bij de reiziger in rekening gebracht. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar. Bij weigering van uitkering kan Dolfijn voor de reiziger alsnog de kosten bij de reisverzekering indienen. Niet medische kosten worden door Dolfijn bij de reisverzekering ingediend. 
Dus: Kosten die te maken hebben met een medische situatie altijd eerst indienen bij de ziektekostenverzekeraar. Als deze niet uitkeert, dan pas kan er bij de reisverzekering een claim ingediend worden. Het indienen bij de zorgvezekeraar regel je zelf, het indienen bij de reisverzekeraar gaat via Dolfijn.
 
Als een reiziger tijdens de reis opgenomen moet worden in het ziekenhuis, biedt de Dolfijnbegeleiding vanaf de opname bijstand. De Dolfijnbegeleiding biedt max. 48 uur ter plaatse bijstand. Voor reizen binnen Nederland is dit 24 uur. Het bieden van bijstand wil niet zeggen dat de Dolfijnbegeleiding continue bij de opgenomen reiziger kan/mag blijven. Bij langere opname is het mogelijk om binnen de voorwaarden van de Dolfijnreisverzekering 1 familielid, woonbegeleider of ander persoon naar de opgenomen reiziger te laten reizen. Het organiseren van bijstand verloopt via Dolfijn en/of de alarmcentrale van de verzekeraar.
 
Hieronder staan de maximale uitkeringsbedragen. Voor reizigers van 70 jaar en ouder gelden lagere bedragen. Bij verlies van en schade aan goederen zoals bagage, telefoons, kleding, brillen enz. hanteert de verzekeringsmaatschappij dagwaardes op basis van afschrijfpercentages . Dat houdt in dat spullen elk jaar minder waard worden en gestolen of beschadigde zaken verzekeringstechnisch na verloop van tijd niets meer waard zijn en er dus geen uitkering volgt. Het besluit al dan niet uit te keren en welk bedrag er uitgekeerd wordt, ligt niet bij Dolfijn, maar bij de verzekeringsmaatschappij.
 
Maximale uitkeringsbedragen (gegevens: 2023)
Ongevallen
 • bij overlijden na ongeval € 12.500,-
 • bij blijvende invaliditeit na ongeval € 50.000,-
Geneeskundige kosten
 • in Nederland € 1000,-
 • buiten Nederland kostprijs
 • tandheelkundige kosten € 350,-
Bagage (totaal per persoon per reis maximaal € 3.000,-)
waarvan ten hoogste voor:
 • iPods, tablets, laptops, foto-, film- en computerapparatuur € 1.500,-
 • mobiele telefoons/smartphones € 300,-
 • contactlenzen, (zonne)brillen, sierraden, horloges € 300,-
 • gehoorapparaten, rolstoelen, kunstgebitten € 300,-
 • tijdens de reis aangeschafte artikelen die niet voor de reis nodig zijn € 300,-
 • reisdocumenten kostprijs
 • totaal aan kostbare zaken uit een vervoermiddel € 750,-
 • (elektrische) fietsen, zeil- en surfplanken en rubberboten € 300,-
Persoonlijke hulp
 • telecommunicatiekosten € 100,-
 • extra kosten na natuurramp € 450,-
 • schade aan logiesverblijf (schade> € 25,-) € 300,-
 • extra onvoorziene kosten kostprijs
NB. Voor alle schades (verlies/diefstal/beschadiging enz.) geldt een minimum schadebedrag van € 50.-. Dat houdt in dat schades onder de € 50,-  niet in behandeling worden genomen. Van alle schades boven € 50,- wordt bij uitbetaling € 50,- eigen risico afgetrokken. Bijv. als u schade lijdt van € 150,- en de schade wordt volledig uitgekeerd, dan is de uitkering: € 150,- min € 50,- eigen risico = € 100,-.
Informatie over verzekeringen kunt u hier downloaden: verzekeringen
 
Annuleringsvoorwaarden annuleringsregeling Dolfijn Vakanties.
Geldig vanaf 1-11-2018.
aanpassing 8-1-2021 zie artikel 9 vetgedrukt.
 
Voor een opsomming van de annuleringskosten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden gepubliceerd in onze reisgidsen.
 
A. Begripsomschrijvingen en toelichting
1. Deelnemer: de bij Dolfijn Vakanties aangemelde reiziger die zich middels het online aanmeldingsformulier aangemeld heeft voor de annuleringsregeling Dolfijn Vakanties.
2. Reissom: de door de deelnemer betaalde bedragen m.b.t. de reis en eventuele toeslagen voor bijvoorbeeld huur van ski -of langlaufmateriaal en gebruik van skilift, toeslagen voor eenpersoonskamer en dieet. Tevens: later door de touroperator in rekening gebrachte brandstof- of andere toeslagen. Niet onder de reissom vallen kosten die je op de vakantiebestemming of tijdens de reis maakt zoals toegangskaarten, geboekte excursies enz. 
3. Annuleringskosten: verschuldigde kosten of deel daarvan met een maximum van de reissom incl. toeslagen die je hebt (aan)betaald min de kosten die voor de annulering van toepassing zijn. 
4. Partner: op dezelfde reis samen reizende reiziger die getrouwd is met de deelnemer of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract heeft met de deelnemer én op hetzelfde adres als deelnemer ingeschreven is bij de gemeente. 
5. Reisgenoot: De deelnemer die als reisgenoot op het aanmeldingsformulier voor dezelfde reis van de reiziger die gaat annuleren staat.
6. Annuleringsbijdrage: het bedrag bestaande uit een procentueel deel van de reissom. 
De annuleringsbijdrage dient binnen 14 dagen na bevestiging van de reis (schriftelijk door Dolfijn Vakanties) samen met de aanbetaling overgemaakt te worden op de rekening van Dolfijn Vakanties. Hiertoe wordt een bevestigingsbericht/factuur verzonden. Het niet (tijdig) voldoen kan leiden tot het niet deelnemen aan de annuleringsregeling of zelfs de reis. Deelnemen aan de annuleringsregeling geschiedt door de daartoe bedoelde vraag op het aanmeldingsformulier met Ja te beantwoorden. 
 
B. Uitvoering
6. Geldigheidsduur: de annuleringsregeling is geldig vanaf het moment dat de reis door Dolfijn Vakanties bevestigd is d.m.v. het verzenden van de bevestigingsbrief/factuur tot en met de einddatum van de reis. 
7. Dekkingsgebied: de annuleringsregeling is geldig in de gehele wereld.
8. Dekking en uitkering.
Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis, zoals beschreven hieronder bij punt 8.1 en 8.2. Het bedrag van de annuleringsbijdrage wordt bij een annulering nooit uitgekeerd.
8.1 Onzekere gebeurtenissen na reisbevestiging door Dolfijn Vakanties:
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deelnemer zelf, partner, of familie van deelnemer of partner in de 1e of 2e graad (*)
 • overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van de reisgenoot van de deelnemer. Voorwaarde voor uitkering is dat de reisgenoot binnen 14 dagen van de annulering van de eerst geannuleerde reiziger de reis annuleert. Voorwaarde is tevens dat de reisgenoot deelneemt aan de annuleringsregeling. 
 • een medisch noodzakelijke ingreep die deelnemer of zijn partner moet ondergaan
 • definitieve ontwrichting van het huwelijk van deelnemer, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld: het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract
 • het toegewezen krijgen van een nieuwe woning
 • het aannemen van een nieuwe werkkring, waarbij vanuit de nieuwe werkgever schriftelijk wordt aangegeven dat het opnemen van vakantiedagen in betreffende periode niet mogelijk is.
8.2 Uitkering m.b.t. niet genoten reisdagen.
Uitkering wordt verleend voor niet genoten reisdagen ten gevolge van:
 • afbreking of onderbreking van de reis tengevolge van een ziekenhuisopname. Ziekenhuisbezoeken zonder nachtopname gelden niet als ziekenhuisopname. 
 • overlijden van de deelnemer tijdens de reis, uitkering geschiedt aan de wettig vertegenwoordiger. 
 • afbreking van de reis tengevolge van overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van deelnemer, partner, of familie van deelnemer of partner in de 1e of 2e graad.
Niet genoten reisdagen ontstaan door het afbreken van de reis (naar huis sturen) van deelnemer tengevolge van de uitsluitingen genoemd in de algemene reisvoorwaarden of andere afspraken geven geen recht op uitkering.
Uitkering gebeurt op basis van de reissom in verhouding van het aantal genoten en niet genoten reisdagen. Deelnemer heeft recht op dat deel van de reissom dat overeenkomt met: de reissom gedeeld door het totaal aantal dagen dat de reis duurt, vermenigvuldigd met het aantal nachten dat de deelnemer niet heeft deel kunnen nemen aan de reis tot en met de einddatum van de reis. 
8.3 Uitkering geschied via een overboeking op het door de deelnemer opgegeven bank -of girorekeningnummer. Dolfijn Vakanties behoudt zich het recht voor nog door de deelnemer te betalen bedragen te verrekenen in de uitkering.
 
9. Uitsluitingen:
Geen uitkering wordt verleend in de volgende gevallen:
 • de deelnemer zich niet heeft aangemeld voor de deelname aan de annuleringsregeling
 • de deelnemer een onware opgave doet of gedaan heeft bij de schriftelijke aanmelding voor de reis of m.b.t. de annulering
 • bij gebeurtenissen (in)direct verband houdende met:
> molest waaronder wordt verstaan gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
> Atoomkernreactie, waaronder wordt verstaan iedere kernreactie waarbij energie vrij komt
> inbeslagneming en verbeurdverklaren
> het willens en wetens bijwonen van kaping, staking, gijzeling of terreurdaad
> ontstaan of mogelijk geworden door grove schuld, zelfdoding of poging daartoe of met de wil van de deelnemer of   
   belanghebbende
> bij of tengevolge van het deelnemen aan of het plegen van een misdrijf of poging daartoe
> verplichte opname in een psychiatrische inrichting of psychiatrisch ziekenhuis, strafinrichting of penitiaire inrichting, opgelegd
   door een rechtbank
> verband houdend met ziekte, aandoening of afwijking die bij de deelnemer of partner of diens familieleden in de 1e of 2e graad
   waarvan een redelijke verwachting is bij afsluiten van de annuleringsdeelname dat deze kunnen leiden tot het annuleren van de 
   reis
> weers- of verkeersomstandigheden, waarbij door de uitvoerende reisorganisatie, touroperator en/of vervoerder een redelijk
   alternatief voor het programma en/of de route wordt uitgevoerd.
 • Als bestemmingen (landen, regio's, plaatsen enz.) voorwaarden stellen m.b.t. vaccinatiebewijzen en/of bewijs van negatieve Coronatest (eventueel met tijdslimieten) is de reiziger zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van die bewijzen en de kosten daarvan. Het niet kunnen voldoen aan de eisen (vaccinatiebewijs/bewijs negatieve Coronatest, eventueel met tijdslimiet) geldt NIET als geldige reden van annuleren, zelfs niet als de schuld van het niet kunnen voldoen aan de eisen buiten de reiziger ligt.
10. Verplichtingen van de deelnemer:
Deelnemer is verplicht
 • al het redelijkerwijs mogelijke te doen ter voorkoming van een annulering
 • zo nodig originele stukken te overleggen 
 • zo nodig medewerking te verlenen naar onderzoek betreffende annulering
11. Melding van annulering
De annulering is pas definitief op de datum van ontvangst door Dolfijn Vakanties van een schriftelijk bericht, zelf opgesteld, dan wel via een annuleringsformulier op te vragen bij Dolfijn Vakanties. Bericht moet ondertekend zijn door deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger, familielid of arts, voorzien te zijn van verzendingsdatum en zo nodig bewijsstukken.
12. Vertrouwelijkheid
Alle bij de annulering opgegeven gegevens worden door Dolfijn Vakanties strikt vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden verstrekt. Dolfijn Vakanties behoudt zich wel het recht voor annuleringen indien nodig door te geven aan reisbegeleiding t.b.v. de uitvoering van de reis. Hierbij geldt echter dat niet de reden van annulering vermeld zal worden, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven of ertoe heeft verzocht.
 
C. Annuleringskosten
Bij het NIET deelnemen aan de annuleringsdekking c.q. annuleren vanwege een niet geldige reden (zie boven) zijn de volgende annuleringskosten van toepassing:
 
Annuleringskosten
(bij annulering is deelnemer te allen tijde de annuleringsbijdrage verschuldigd, deze wordt bij onderstaande opsomming niet genoemd): het door de deelnemer betaalde groepsgeld wordt bij annulering voor vertrek altijd uitgekeerd (zie uitkering 8.3).
 • Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 25% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • Bij annulering vanaf de 56e dag (inclusief) tot de 42e dag voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 25% van de restantreissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 21e dag voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 50% van de restant reissom + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • Bij annulering vanaf de 21e dag (inclusief) tot de 7e dag voor vertrek bedragen de annuleringskosten: de aanbetaling + 75% van de restant reissom + de volledige eventuele extra toeslag(en)*;
 • Bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot en met de vertrekdatum of later bedragen de annuleringskosten: de gehele reissom incl. de volledige eventuele extra toeslag(en)*.
Bij alle annuleringen (ongeacht de reden) zijn € 20,00 administratiekosten en € 5,- SGR consumentenbijdrage verschuldigd.

Eventuele kosten door Dolfijn Vakanties gemaakt m.b.t. annuleringen kunnen in mindering gebracht worden op het groepsgeld dat terugbetaald wordt.
Te laat of niet komen opdagen, niet voldoen aan de gestelde reisvoorwaarden en niet (bij zich) hebben van een, voor de reis, geldig reisdocument/visum zijn annuleringen zonder geldige reden.
 
(*) 1e graad is (stief-, schoon)ouders, (stief)kinderen
     2e graad is (stief)broer, zwager, (stief-, schoon)zus, grootouders. 
Algemene Voorwaarden
 
De navolgende bepalingen zijn door Dolfijn Vakanties zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen of toevoegingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.
 
Op deze algemene voorwaarden en de boekingen is het volgende van toepassing:
1. Voorwaarden voor deelname aan een Dolfijn Vakanties (verder: ‘Dolfijn’) reis
Reizigers dienen –zo nodig- toestemming te hebben hun wettig vertegenwoordiger(s). Als de aanmelding niet door een wettig vertegenwoordiger ondertekend is, gaat Dolfijn er automatisch vanuit dat de reiziger zijn/haar eigen wettig vertegenwoordiger is. Niet volledig of niet correct ingevulde formulieren kunnen door Dolfijn worden geweigerd. Voor de aanmelding moet, zo nodig, toestemming van bewindvoerder, curator of wettig vertegenwoordiger gevraagd worden. Met de aanmelding op een Dolfijnreis wordt een reisovereenkomst aangegaan. Met dat aangaan geeft de reiziger (of zijn vertegenwoordiger) toestemming aan Dolfijn om aanvullende (medische) informatie in te winnen bij derden. Dolfijn doet alles wat in haar mogelijkheden ligt de reizen zo veilig en conform de beschrijving uit te voeren. Toch blijft het deelnemen aan een Dolfijn reis voor eigen risico.
 
1a. Reiskeuze en boeking
Dolfijn organiseert reizen voor mensen met een licht verstandelijke beperking.
De reiziger of diens ouders/verzorgers dienen zich bij de reiskeuze te laten leiden door de informatie die in de reisgids wordt gegeven over de soort reis in relatie tot de psychische, sociale en fysieke mogelijkheden van de reiziger. Dolfijn behoudt zich het recht voor om, in overleg met de reiziger of diens vertegenwoordiger, de reiskeuze te wijzigen of, met of zonder overleg met de reiziger of diens vertegenwoordiger, de aanmelding te weigeren, indien deze niet overeenkomt met de genoemde mogelijkheden van de reiziger. Daarbij zijn de eisen m.b.t. zelfredzaamheid en mobiliteit leidend: een minimaal redelijke mobiliteit, geen zorgvraag in de zin van lichamelijke zorg/hulp m.u.v. zgn. hand- en spandiensten, in een groep kunnen functioneren, geen gedragsproblemen hebben die het vakantieplezier van anderen negatief kunnen beïnvloeden. Het is belangrijk om eerst te informeren naar de reismogelijkheden omdat niet elke bestemming/elk programma voor iedereen geschikt is. Dolfijn adviseert en helpt graag daarbij!
 
1b. Uitsluitingen
Dolfijn behoudt zich het recht voor, zonder opgave van reden, reizigers uit te sluiten van reizen. Blijken tijdens een reis het gedrag, de psychische, sociale en/of fysieke mogelijkheden van een reiziger (zie 1a) zodanig dat hierdoor het vakantieplezier van anderen negatief wordt beïnvloed dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de vakantie af te breken en de reiziger naar huis te sturen. Dit geldt ook als de door Dolfijn ontvangen informatie niet overeen komt met de praktijk (en dit tot problemen leidt). De uitvoering, kosten en gevolgen m.b.t. het afbreken van de reis komen voor rekening van de betreffende reiziger/zijn thuissituatie.
 
2. Maximaal en minimaal aantal reizigers
Van het maximaal aantal reizigers, vermeld bij de reis, kan afgeweken worden.
Mocht het aantal aanmeldingen voor een bepaalde reis niet voldoende zijn, dan behoudt Dolfijn zich het recht voor de reis te annuleren. Bij touroperators ingekochte reizen kunnen door die touroperators tot 10 dagen voor vertrek geannuleerd worden. Wij doen dan ons best een alternatief aan te bieden. Dolfijn is niet verantwoordelijk is voor een annulering door touroperators. Er kan dan ook geen garantie worden gegeven dat er een geschikt of gelijk geprijsd alternatief aangeboden kan worden. In zo’n geval ontvangt de reiziger binnen 14 dagen zijn geld terug.
 
3. Aanmelding en betaling
3a. Aanmelden
Telefonisch of per e-mail kan een ‘optie’ op een reis genomen worden. De optie moet binnen 1 week omgezet worden in een ‘reservering’ d.m.v. het insturen van een aanmeldingsformulier. Opties vervallen na 1 week, tenzij anders is afgesproken. Na het ontvangen van het aanmeldingsformulier bepaalt Dolfijn of een reiziger op een reis geboekt kan worden. Als dit niet het geval is, licht Dolfijn de reiziger in. Bij ‘vol’ of ‘niet doorgaan’ van een reis wordt een reiziger automatisch op de opgegeven 2e keuze geboekt. Dit wordt direct gemeld. Het is dus altijd zinvol een 2e keuze op te geven!
De aanmelding is pas definitief wanneer deze getoetst is en de reis d.m.v. het verzenden van de factuur, door Dolfijn bevestigd is. Vanaf dat moment is de reiziger geboekt op de reis, ontstaat er een reisovereenkomst en gelden de annuleringsvoorwaarden.
 
3b. Betaling
Nadat de aanmelding is ontvangen en getoetst (zie art.1), sturen wij de factuur die tevens de bevestiging van de boeking is. Deze sturen wij naar het bij de aanmelding opgegeven factuur-e-mailadres.
Ontvanger dient deze te controleren en fouten binnen 10 dagen na verzending aan ons te melden. Dolfijn behoudt zich het recht om voor aanpassingen die later dan 10 dagen na facturatie aan ons gemeld worden, kosten in rekening te brengen.
Dolfijn kan de boeking, na aanvaarding, wegens correctie van fouten in de in de factuur genoemde bedragen, herroepen. Dit conform de ANVR Reizigersvoorwaarden art. 4. Als voldaan wordt aan de voorwaarden in art. 5 van de ANVR Reizigersvoorwaarden, is ook herroeping i.v.m. verhoging van de reisprijs toegestaan.
De betalingstermijnen zoals vermeld in de bevestiging zijn:
 • aanbetaling en eventuele annuleringsbijdrage: binnen 14 dagen;
 • restant bedrag: uiterlijk 8 weken voor de vertrekdatum;
 • eventuele toeslagen: binnen 14 dagen.
Mogelijk wordt de factuur voor toeslagen later apart verstuurd.
Op verzoek kan i.v.m. PGB of belastingaangifte na afloop van de reis een gespecificeerde nota m.b.t. de meerkosten voor begeleiding toegestuurd worden.  
 
Wat in de prijs inbegrepen is, staat elders in deze reisgids en op onze website. Dolfijn rekent geen reserveringskosten. Dolfijn behoudt zich het recht voor om na de publicatie doorgevoerde wettelijke verhogingen van belastingen of toeslagen door te berekenen aan de reiziger. Denk daar bij aan BTW, brandstoftoeslag, vliegtax e.d.
 
3c. Wijzigingen
Wijzigingen die na 8 weken voor vertrek aan Dolfijn Vakanties worden doorgegeven, kunnen leiden tot wijzigingskosten bij de touroperators, tussenpersoon, Dolfijn enz. Dolfijn berekent deze wijzigingskosten door aan de reiziger en behoudt zich het recht voor administratiekosten te rekenen. Wijzigingen m.b.t. kamers en opstap/uitstapplaats zijn altijd op aanvraag.
 
4. Reispapieren
Enkele weken voor vertrek sturen wij reisinformatie met alle op dat moment beschikbare gegevens. Actuele (vertrek)gegevens zijn te vinden op onze website. Vertrektijden van vliegreizen zijn onder voorbehoud tot het moment van vertrek.
Afhankelijk van de soort reis ontvangt de reiziger tussen 6 weken en 1 week voor vertrek de
informatie over vertrektijd en –plaats. Actuele (vertrek)gegevens zijn (m.u.v. reizen met een opstapsysteem) te vinden op onze website.
 
5. Omboekkosten
Als een reiziger de door hem geboekte reis wil omboeken naar een andere reis en op die andere reis is nog een plaats vrij, dan brengt Dolfijn daarvoor omboekkosten in rekening. De hoogte van die kosten is afhankelijk van het tijdstip van de omboeking en de reis en variëren tussen € 50,- en de volledige prijs. Als een omboeking moet plaatsvinden vanwege een annulering door een touroperator of Dolfijn, zoals beschreven bij punt 2, worden geen omboekkosten in rekening gebracht. Omboeken is niet altijd mogelijk!
 
6. Reis- en annuleringsregeling
6a. Reisverzekering
Een verplichte reisbagage- en ongevallenverzekering is bij de prijs inbegrepen. Dit heeft te maken met de bijzondere voorwaarden voor o.a. vergoeding van bijstand bij calamiteiten. Dolfijn sluit deze verzekering af bij een derde partij. Informatie over de maximale uitkeringsbedragen en bijzondere voorwaarden is te vinden op onze website en in de flyer verzekeringen die met de bevestiging wordt mee gestuurd. Bij schades, verlies en diefstal hanteert de verzekeringsmaatschappij afschrijfpercentages. Het besluit al dan niet uit te keren en het uit te keren bedrag, ligt bij de verzekeringsmaatschappij, niet bij Dolfijn. De verzekeraar eist bij claims vaak een aankoopbewijs, factuur of ander bewijs.
NB. Er geldt altijd een eigen risico van € 50.-. Dat houdt in dat schades onder de € 50,-  niet in behandeling worden genomen. Van alle schades boven € 50,- wordt bij uitbetaling € 50,- eigen risico afgetrokken. 
 
Alle verzekeringskwesties moeten tijdens de reis aan de reisbegeleiding gemeld te worden. Bij verlies of diefstal moet ter plaatse aangifte gedaan worden. Schade die na de reis geconstateerd wordt, moet direct bij Dolfijn gemeld worden. Medische kosten voor bijv. doktersbezoek, medicijnen e.d. die door Dolfijn zijn voorgeschoten, worden door Dolfijn na afloop van de reis bij de reiziger in rekening gebracht. De reiziger moet zelf de ziektekosten bij de ziektekostenverzekeraar indienen. Bij weigering van uitkering kan Dolfijn voor de reiziger alsnog de kosten bij de reisverzekering indienen. Niet medische kosten worden door Dolfijn bij de reisverzekering ingediend. Taxikosten die te maken hebben met een medische reden worden niet vergoed. Reizigers dienen te zorgen voor een geldige ziekteverzekeringspas met EHIC (European Health Insurancy Card) die meestal op de achterkant van de ziekteverzekeringspas staat.
Als een reiziger tijdens de reis opgenomen moet worden in het ziekenhuis, biedt de Dolfijnbegeleiding vanaf de opname bijstand. De Dolfijnbegeleiding biedt ter plaatse zoveel mogelijk bijstand voor max. 48 uur. Voor reizen binnen Nederland is dit 24 uur. Bij langere opname is het mogelijk om binnen de voorwaarden van de reisverzekering 1 persoon naar de opgenomen reiziger te laten reizen. Het organiseren van bijstand verloopt via Dolfijn en/of S.O.S.-international.


6b. Annuleringsregeling
Als een reiziger onverhoopt door een onverwachte situatie (bijv. ziekte) niet op de geboekte reis mee kan, moet hij annuleringskosten betalen (zie 6c). Dolfijn biedt op het aanmeldingsformulier de mogelijkheid deel te nemen aan de annuleringsregeling. Aanmelden kan tot 14 dagen na de datum waarop de reisbevestiging door Dolfijn verzonden is. Als de aanmelding binnen een periode van 14 dagen voor vertrek is, dan geldt wat op het aanmeldingsformulier staat. De annuleringsregeling is een dekking voor annuleringskosten vanwege geldige redenen. ‘Geen zin, geen geld, andere afspraken’ e.d. zijn geen geldige redenen. Als op de aanmelding aangegeven is dat de reiziger deel wil nemen aan de annuleringsregeling, wordt het bedrag hiervoor opgeteld bij de aanbetaling. Bij het niet invullen van de vraag gaan wij er (uit voorzorg) van uit dat de reiziger deelneemt aan de annuleringsregeling.
Annulering van een reis moet zo snel mogelijk telefonisch, schriftelijk of per e-mail gemeld te worden. De reis wordt dan direct geannuleerd. Hierna moet een annuleringsformulier ingevuld worden en met eventuele bewijslast, zoals een medische verklaring, teruggestuurd worden aan Dolfijn. Pas als het formulier, volledig ingevuld, is ontvangen, kan Dolfijn de annulering financieel afhandelen. De uitgebreide annuleringsregeling kan bij Dolfijn worden opgevraagd en is te vinden op onze website. De annuleringsregeling is geen annuleringsverzekering en wijkt op sommige punten af van de annuleringsvoorwaarden van verzekeringsmaatschappijen. Reizigers kunnen ook zelf een annuleringsverzekering afsluiten. In dat geval moeten bij annulering alle reiskosten aan Dolfijn betaald worden en verloopt de afwikkeling van de annulering helemaal via de eigen annuleringsverzekering.


6c. Annuleringskosten
Bij alle annuleringen (ongeacht de reden!) die vallen onder de annuleringsregeling van Dolfijn is de annuleringsbijdrage zoals vermeld bij publicatie, verschuldigd. Bij alle annuleringen is € 20,- administratiekosten verschuldigd. Bij het met een niet geldige reden annuleren of bij het niet deelnemen aan de annuleringsregeling gelden de volgende kosten:
Bij annulering:
 • tot 56 dagen voor vertrek: aanbetaling + 25% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 56e dag (incl.) tot de 42e dag voor vertrek: aanbetaling + 25% van het restant van de reissom** + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 42e dag (incl.) tot de 21e dag voor vertrek: aanbetaling + 50% van het restant van de reissom** + 50% van de eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 21e dag (incl.) tot de 7e dag voor vertrek: aanbetaling +75% van het restant van de reissom + de volledige eventuele extra toeslag(en)*;
 • vanaf de 7e dag (incl.) voor vertrek: de gehele reissom incl. de volledige eventuele extra toeslag(en).
Te laat of niet komen opdagen, niet voldoen aan de gestelde reisvoorwaarden en niet (bij zich) hebben van een, voor de reis, geldig reisdocument/visum zijn annuleringen zonder geldige reden.
*= plus € 20,- administratiekosten en € 5,- SGR bijdrage.
Voor dagtochten kunnen andere annuleringsvoorwaarden gelden.
 
7. Wijzigingen
Omdat wij in oktober de reizen voor de volgende zomerperiode samenstellen, blijft het mogelijk dat na verloop van tijd reizen wijzigen. Het is ook mogelijk dat een gepubliceerde reis door de wijziging niet uitgevoerd kan worden. Wij moeten dan soms helaas uitwijken naar een andere accommodatie, bestemming, reisduur, groepsgrootte, vertrekplaats of datum. Dit kan ook leiden tot een aanpassing van de reissom. Wij lichten reizigers hiervan zo snel mogelijk in. Als het gaat om een alternatief (bijv. accommodatie) dat minimaal gelijkwaardig is aan de gepubliceerde reis, is de wijziging geen geldige reden tot annuleren. De meest actuele informatie staat op: www.dolfijnvakanties.nl.
 
8. Opstapsystemen
De uitvoerende touroperator en Dolfijn behouden zich het recht voor af te wijken van de bij de reizen gepubliceerde opstap- en uitstapplaatsen evenals wisselplaatsen. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen en de gevolgen hiervan die voortkomen uit het deelnemen aan het opstapsysteem.
 
9. Verplichtingen, uitsluitingen en aansprakelijkheid
9a. Verplichtingen Dolfijn
Dolfijn verplicht zich tot een behoorlijke uitvoering van de reis en het programma, ongeacht of deze reis door Dolfijn of door een in opdracht van Dolfijn handelende organisatie wordt uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Dolfijn is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Dolfijn wordt uitbetaald.
 
9b. Uitsluitingen aansprakelijkheid Dolfijn
Dolfijn is niet aansprakelijk voor:
 • schades of tekortkomingen in de uitvoering van de reis wanneer deze te wijten zijn aan een tekortkoming van de reiziger of diens thuissituatie/wettig vertegenwoordiger. – de kosten die ontstaan doordat de reiziger niet in het bezit is van een geldig reisdocument (incl. aanvullende document-eisen) of voor schade veroorzaakt door een reiziger, waarvoor een verzekering had kunnen worden afgesloten.
 • het niet, anders of slecht uitvoeren van de reis als er sprake is van overmacht zoals weersomstandigheden, verkeerswijzigingen, onbereikbaarheid, stakingen, hinderlijke lokale omstandigheden e.d.
 • gevolgen en kosten die voortvloeien uit handelingen van de reiziger die het overtreden van een (plaatselijke) wet of regel betreffen of ingaan tegen adviezen en/of aanwijzingen van de Dolfijnbegeleiding of een ander daartoe aangewezen persoon.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald.
 
9c. Verplichtingen reiziger
De reiziger, zijn begeleiding en/of wettig vertegenwoordiger moet de aanmelding volledig en naar waarheid invullen. Hiermee verklaart hij zich akkoord met de Algemene Voorwaarden van Dolfijn. Onjuiste informatie kan leiden tot een weigering of uitsluiting (art. 1). Het is noodzakelijk dat Dolfijn op de hoogte gebracht wordt van eventuele bijzonderheden t.a.v. het gedrag, de mobiliteit, gezondheid enz. van de reiziger. Bijzonderheden dienen op het aanmeldingsformulier genoteerd te worden of apart aan Dolfijn gestuurd te worden. Aanmelders zijn, i.v.m. het groepskarakter van de reizen, verplicht melding te doen van besmettelijke ziekten.
Onvolledige, niet vermelde en/of onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van (verdere) deelname aan de reis. Verstrekte gegevens worden door Dolfijn vertrouwelijk behandeld en conform wetgeving en het privacyreglement alleen in noodzakelijke gevallen gedeeld met derden. De reiziger verplicht zich eventuele aanwijzingen van Dolfijn of haar reisbegeleiders strikt na te komen. Van eventuele schade, ontstaan aan goederen van derden of aan personen, veroorzaakt door de reiziger, worden de kosten op de reiziger verhaald.
 
10. Hulpverlening
Dolfijn heeft de plicht een in moeilijkheden verkerende reiziger naar beste weten en kunnen te helpen en van deze hulp de kosten te dragen als de schuld van de moeilijkheden bij Dolfijn rust. Als de schuld bij de reiziger ligt, is deze verplicht de uitvoering en de kosten voor de hulpverlening zelf te dragen. Als de moeilijkheden ontstaan door het overtreden van de (plaatselijke) wet of het door de reiziger niet volgen van aanwijzingen van de Dolfijnbegeleiding of anderen, is Dolfijn of haar begeleiding niet verplicht hulp of begeleiding te verlenen.  
 
11. Klachten
Dolfijn heeft een klachtenregeling. Klachten dienen altijd tijdens de reis bij de reisbegeleiding gemeld te worden. Als de klacht niet ter plaatse opgelost kan worden, dient de klacht binnen 3 weken na afloop van de reis schriftelijk ingediend te worden. De klachtenregeling is kosteloos op te vragen bij Dolfijn en staat op de website. Als de klacht betrekking heeft op grensoverschrijdend gedrag kan de reiziger of zijn vertegenwoordiger direct via mail contact opnemen met een van onze Vertrouwens Contact Personen (VCP), zij kunnen adviseren en eventueel doorverwijzen naar de Vertrouwens Persoon (V). De contactmogelijkheden staan op de website bij ‘contact’.
 
12. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten of vergissingen in dit reisprogramma binden Dolfijn niet. Wij behouden ons het recht voor fouten of vergissingen met een algemene melding op onze website te corrigeren.
 
13. Voorbehoud
Bij het vaststellen van de prijzen is uitgegaan van de brandstofprijzen, belastingen en toeslagen per 1 oktober van het jaar dat de reisgids uitkomt. Verhoging van de brandstofprijzen kan leiden tot brandstoftoeslagen bij de uitvoerende vliegmaatschappijen en/of touroperators. Dit geldt tevens voor toeslagen m.b.t. verhogingen van belastingen, veiligheidstoeslagen, grote valutaschommelingen e.d. Dolfijn behoudt zich het recht voor verhogingen van de prijs, veroorzaakt door deze toeslagen, door te berekenen aan de reiziger. Het verhogen van de prijs vanwege deze redenen is geen geldige reden tot annulering.
 
14. Privacy
Dolfijn heeft voor een aanmelding en correcte reisuitvoering een aantal persoonlijke gegevens nodig voor: boeking, contact, facturatie, verzending van informatie, nieuwsbrieven, het reisverslag e.d. Persoonsgegevens worden vastgelegd in ons gedigitaliseerd en beveiligd systeem. In ons privacyreglement staat beschreven met wie wij door reizigers aangeleverde gegevens delen. Wij delen alleen de hoogstnoodzakelijke gegevens met: onze reisbegeleiders, touroperators, vervoerders, verzekeraars, accommodatieverstrekkers en andere partijen voor wie het noodzakelijk is deze gegevens te ontvangen. Dolfijn houdt zich aan de geldende regels m.b.t. de privacy o.a. vastgelegd in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Als een reiziger besluit niet meer met Dolfijn te reizen worden zijn gegevens uit de reisadministratie verwijderd. Voor statistische doeleinden bewaren wij: Naam, geboortedatum en de reizen die de reiziger geboekt heeft. Met een schriftelijk verzoek kan de reiziger beroep doen op zijn recht op vergetelheid en ook deze gegevens laten verwijderen.
 
15. Foto- en filmopnames
Op elke Dolfijnreis worden foto’s gemaakt en op sommige reizen wordt gefilmd. De door de begeleiding gemaakte foto- en filmopnames (incl. geluid) kunnen worden gebruikt voor het reisverslag, de reisgids, (digitale) nieuwsbrieven, de internetsite, social media of een andere (reclame)uiting van Dolfijn. Op het aanmeldingsformulier kan aangegeven worden voor welke doeleinden wij beeldmateriaal mogen gebruiken. Wij doen dan onze uiterste best om ons te houden aan deze opgave. We kunnen dat helaas niet garanderen.
Aan gepubliceerde foto- of filmopnames kunnen geen rechten ontleend worden. Dolfijn is niet verantwoordelijk voor publicatie van op een reis van Dolfijn gemaakte foto’s of filmopnames door anderen dan de reisbegeleiding.
 
16. Disclaimer
Dolfijn Vakanties doet haar uiterste best om de informatie in haar reisgids, website en andere publicaties correct en actueel te houden. In de loop van de tijd kan het voorkomen dat informatie gewijzigd is, zonder dat dit aangepast is, verouderd is, of op een andere manier niet meer klopt.
Dolfijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van (informatie uit) haar publicaties (op papier, digitaal of op een andere manier gepubliceerd).
Dolfijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit door Dolfijn of derden gepubliceerde informatie, in welke uiting van Dolfijn Vakanties dan ook. Dolfijn behoudt zich het recht voor om informatie door derden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.
Dolfijn kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor besluiten of gevolgen daarvan door reizigers genomen op basis van door Dolfijn verstrekte informatie, als deze informatie daar niet voor bedoeld is of op een onoordeelkundige manier wordt gebruikt.
Hieronder valt o.a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het op een andere manier in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Wij kunnen geen garantie geven m.b.t. de veiligheid van onze website. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die (op welke wijze dan ook) het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website, e-mail en andere communicatiemiddelen.
Klachten
Wij proberen jouw vakantie zo goed mogelijk te organiseren en begeleiden. Toch kan het zijn dat er iets niet naar jouw zin is of niet zoals je verwacht had. Het is heel belangrijk om dat soort dingen al op de reis te bespreken met de begeleiding. Misschien kunnen ze er dan nog wat aan doen. Als bijv. jouw bed kraakt, of je hebt geen warm water, vertel dat dan gelijk aan de begeleiding. Na de vakantie kan de begeleiding niets meer veranderen aan dat soort situaties. 
Mochten er dan toch nog dingen zijn die naar jouw mening niet kloppen, dan kun je een klacht indienen. Klik hier om onze klachtenprocedure te downloaden. Als dat niet lukt, kunnen wij je hem ook opsturen of mailen

Grensoverschrijdend gedrag
Als je iets op onze reizen meemaakt of meegemaakt hebt dat te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag, meld dat dan zo snel mogelijk op de reis aan de reisbegeleiding. Als je er met iemand over wilt praten, dan kan dat.
Dolfijn heeft twee vertrouwenscontactpersonen: Lenie van Paassen en Leo Swaab. Je kunt een van hen een mail sturen met jouw vraag en vragen of ze contact met je op willen nemen. Als je gebeld wilt worden, zet dan jouw telefoonnummer er ook bij.
Als jouw klacht zo ernstig is dat jij of Lenie of Leo vinden dat er dieper op ingegaan moet worden, dan zullen ze je doorverwijzen naar onze vertrouwenspersoon Jet ter Heegde.
Alles wat je met Lenie, Jet of Leo bespreekt is vertrouwelijk.
De mailadressen van Lenie en Leo vind je op onze contactpagina.
Vacatures:
29-8-2022 Op dit moment zijn er geen betaalde vacatures bij Dolfijn. Wij zoeken natuurlijk wel het hele jaar door vrijwillig reisbegeleiders. Bij andere (reguliere) reisorganisaties staan over het algemeen wel vacatures open. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.baanindereiswereld.nl