Wie zijn wij?

De officiële naam van Dolfijn is: Stichting Dolfijn Vakanties. Hieronder staat informatie over onze stichting. Wie onze begeleiders zijn is te lezen bij  wie zijn onze reisbegeleiders?

Dolfijn organiseert sinds 1998 vakanties voor mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf 16 jaar. We doen dit onder het motto 'zo normaal mogelijk'. Daarbij kijken we allereerst naar de mogelijkheden van onze reizigers en daarna pas naar de beperkingen. De accommodaties (dat is waar je slaapt) zijn niet aangepast aan mensen met een lichamelijke beperking.

 

Waarom doen wij wat wij doen?
Wij organiseren en begeleiden reizen omdat we niets leukers vinden dan anderen blij en gelukkig te maken. We weten dat veel dingen, die voor mensen zonder een beperking vanzelfsprekend of gemakkelijk zijn, voor onze reizigers bijzonder of door hen zelf lastig te regelen zijn. Vandaar dat we naast onze reizen ook de Dolfijn Uitjes aanbieden reizen-dagjes-uit.

Verder vinden wij dat reizen, naast ontzettend leuk en ontspannend, goed is voor je blik op de wereld en je ontwikkeling. Andere mensen, gebieden, steden, gebouwen zien en mensen ontmoeten, zorgt voor een grotere ervaring en meer begrip.

Tot slot vinden wij dat mensen met een verstandelijke beperking helemaal mee mogen doen in de maatschappij, dus ook op vakantie. Met een moeilijk woord heet dat 'de inclusieve maatschappij'. Dat is de reden waarom wij bijna alle reizen geïntegreerd in het reguliere toerisme uitvoeren.

Geschiedenis
Stichting Dolfijn Vakanties is in 1998 opgericht door Carla Boeren, Leonie Eijgermans, Ellen Jansen, Eddy Belet en Jan Raateland. De 5 oprichters van Dolfijn vonden en vinden dat iedereen, dus ook mensen met een verstandelijke beperking een grote keuze zouden moeten hebben in vakanties. Gesteund door ongeveer 150 vrijwilligers brachten wij het eerste kerst en winterprogramma uit en in oktober 1998 verscheen de eerste zomergids. Op 2 november 1998 openden wij ons eerste kantoortje in Den Haag en in december 1998 ging de eerste reis weg; de kerstcruise over de Rijn en Moezel met 8 reizigers en 2 begeleiders. Op de lade stonden de oprichters de boot uit te zwaaien.
In januari 1999 volgde de winterportreis naar Ehrwald en vanaf mei 1999 gingen de zomerreizen van start. Eddy zat in het begin alleen op kantoor, ondersteund door de andere oprichters in hun vrije tijd. Al snel bleek dat er meer boekingen binnenkwamen dan gepland en kwam ook Ellen op kantoor werken.
Het kantoortje in Den Haag bleek al snel te klein te zijn en Dolfijn verhuisde naar Wateringen. Omdat we bleven groeien, kwamen er ook steeds meer medewerkers en was ook daar de ruimte te klein geworden. We verhuisden naar een groter kantoor, ook in Wateringen en daar is Dolfijn nog steeds gevestigd aan de Monsterseweg 12. Inmiddels zjin, naast Eddy ook Ellen, Karin, Marloes, Carla en Kim in vaste dienst.


Comité van aanbeveling Ons comité van aanbeveling bestaat uit bekende Nederlanders die achter Dolfijn staan. Zij vinden het allemaal belangrijk dat mensen met een licht verstandelijke beperking keuzes moeten hebben over waar naar toe ze op vakantie gaan net als anderen.

Angela Groothuizen Edwin Rutten Anne Wil Blankers Arijan van Bavel Wolter Kroes

In het comité van aanbeveling zitten:
Angela Groothuizen, zangeres en presentatrice
Edwin Rutten acteur, zanger en presentator
Anne Wil Blankers, actrice
Arijan van Bavel, acteur o.a. bekend als Adje
Wolter Kroes, zanger


Medewerkers
Dolfijn is een stichting met een bestuur, maar we beginnen met het voorstellen van ons personeel.

Wie doet wat?
Ellen (eerste medewerkster financiën en administratie) en Karin (medewerkster financiën en administratie) zorgen voor het financiële gedeelte, zij zorgen voor de rekeningen en ook dat alles op tijd betaald wordt. Zij zorgen er ook voor dat de reisbegeleiders geld overgemaakt krijgen om de reizen uit te voeren. Verder zorgen Ellen en Karin dat de website er netjes uitziet en actueel is. Carla, Marloes en Kim zijn de administratief medewerksters, hen zul je het meest aan de telefoon krijgen. Zij zorgen voor de boekingen en de administratie rondom de reizen. Zij maken de informatiepakketjes, zorgen ervoor dat de begeleiding de goede informatie krijgt enz. enz. Eddy is de directeur, hij is eindverantwoordelijk en een van zijn taken is het schrijven van de reisgids.

Samen zijn wij vooral een team dat alle onderdelen van de reis samen verzorgt. Als we ergens hulp bij nodig hebben (bijv. bij vakantiemarkten), dan staat er altijd wel een vrijwilliger klaar om te helpen.

Bestuur


Het bestuur beslist over het beleid van Dolfijn.

Van links naar rechts: Kevin van Etten, Letty Ardesch, Guus Hoek en Peter de Zoete.
Eddy Belet is ook bestuurslid, hem zie je op de foto bij de medewerkers.
Het bestuur vegadert minimaal 4 x per jaar op het kantoor van Dolfijn Vakanties. De bestuursleden zijn ook vrijwilligers en krijgen geen geld voor hun bestuurswerk.
Kevin heeft verstand van de reiswereld, Letty werkt in de zorg, Guus is de specialist op het gebied van personeelszaken en Peter is de penningmeester en gaat dus over het geld.

 

 

Zekerheid

Bij Dolfijn boek je een vakantie met zekerheden. Naast het feit dat in de reissom altijd een reisverzekering inbegrepen is, is Dolfijn ook aangesloten bij de ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

 

ANVR

ANVR en Algemene voorwaarden van Dolfijn Vakanties.
Stichting Dolfijn Vakanties (KvK Haaglanden 27172691) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden). De ANVR-Reizigersvoorwaarden zijn bij Dolfijn Vakanties op te vragen en te lezen op www.dolfijnvakanties.nl. Voor meer informatie over de ANVR kijkt u op http://www.anvr.nl
Op https://www.anvr.nl/anvr-brochure.pdf staat alle ANVR informatie in een brochure. [tekst ANVR]

De Algemene Voorwaarden van Dolfijn Vakanties staan achterin onze reisgids en op deze website.

 

Calamiteitenfonds

Stichting Dolfijn Vakanties (kvk. 27172691) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. Meer informatie leest u op: http://www.calamiteitenfonds.nl [tekst Calamiteitenfonds]

 

 

Stichting Garantiefonds Reisgelden

Ons bedrijf is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR.
De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. Meer informatie over SGR staat op www.sgr.nlKenwerk
Dolfijn Vakanties is als leerbedrijf een erkend Kenwerk-stageadres.

 

 

 

Disclaimer
Stichting Dolfijn Vakanties (verder: Dolfijn) doet haar uiterste best om de informatie in haar reisgids, website en andere publicaties correct en actueel te houden. In de loop van de tijd kan het voorkomen dat informatie gewijzigd is, zonder dat dit aangepast is, verouderd is, of op een andere manier niet meer klopt.
Dolfijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van (informatie uit) haar publicaties (op papier, digitaal of op een andere manier gepubliceerd). Dolfijn kan geen garanties geven m.b.t. de aard en inhoud van de publicaties.

Dolfijn aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit door Dolfijn of derden gepubliceerde informatie, in welke uiting van Dolfijn Vakanties dan ook. Dolfijn behoudt zich het recht voor om informatie door derden aangeboden, te wijzigen of te verwijderen.

Dolfijn kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor besluiten of gevolgen daarvan door reizigers genomen op basis van door Dolfijn verstrekte informatie, als deze informatie daar niet voor bedoeld is of op een onoordeelkundige manier worden gebruikt.
Hieronder valt o.a. het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het op een andere manier in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van anderen.
Wij kunnen geen garantie geven m.b.t. de veiligheid van onze website. Tevens kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die (op welke wijze dan ook) het gevolg is van het niet beschikbaar zijn van de website, e-mail en andere communicatiemiddelen.
 


 

© Copyright Stichting Dolfijn Vakanties. Alle rechten voorbehouden.
Niets op deze website mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt worden door middel van druk, kopie, digitale publicatie, social media of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande toestemming van Stichting Dolfijn Vakanties.

SGR- Contact ANVR calamiteitenfonds naar vorige pagina naar beginpagina gids aanvragen aanmeldingsformulier online stuur een email naar boven YouTube